Studieresan till Sovjet 19 april - 2 maj 1969
Några sidor ur reseberättelsen Sovjet69