Några sidor ur reseberättelsen Sovjet69


Innehållsförteckning

Deltagare

Resekommitté och redaktion

V-Oscar i Österled

Resväg